Program célja

Ceglédbercel Pest megyében a Duna és a Tisza közt, Budapesttől mintegy 60 km-re délkeleti irányban található. Északi területe dombvidék, a déli rész a duna-tiszai homokhátsághoz tartozik. A települést a 4-es számú főút, illetve a Budapest – Szolnok vasútvonal köti össze a fővárossal és a szomszédos városokkal.

Ceglédbercel többnemzetiségű település, amely gondosan őrzi hagyományait. A német nemzetiséghez tartozó polgáraink akaratából községünkben Nemzetiségi Önkormányzat működik, de a sváb mellett több család szlovák gyökerekkel rendelkezik. Képviselő-testületünk, a Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének és a helyi civil szervezeteinknek együttes akarata, hogy hagyományteremtő jelleggel egy olyan országos fesztivált szervezzünk meg, ami alkalmat teremt a hazánkban élő más kulturális gyökerekkel rendelkezők számára a bemutatkozásra, egyben a közösségi összetartozás átélésére. A Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány az Önkormányzattal együttműködésben ennek szellemiségében nyújtott be 2013-ban pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amely pozitív elbírálásban részesült. Ceglédbercel Község Önkormányzata a pályázóval együtt hirdeti meg a „Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozóját, amelynek időpontja 2014. szeptember 12 – 13.

Magyarország Alaptörvénye XXIX. cikk értelmében

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében

„E törvény értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.”

Rendezvényünkre az Alaptörvény szellemiségében, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott 13 nemzetiséget hívjuk és várjuk. Célunk, hogy a hazánkban élő nemzetiségek átéljék és a külvilág számára is bemutassák évszázadokon keresztül megőrzött kulturális, gasztronómiai és etnográfiai értékeiket.